Insamlingsstiftelsen St:a Rita

Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel och donationer utöva hjälpverksamhet bland ekonomiskt behövande, i första hand för hälsoresor till Casa de Dom Inácio, Abadiânia, Brasilien.